COM: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%.

Cập nhật ngày 27/10/2020 - 08:53:17
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 03 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2