DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
40.365|5.785
Mã CK bảo lưu
4
Mã CK hủy đăng ký
2.629
Mã CK chuyển sàn
753
Thành viên đã thu hồi GCN
36
Số lượng TKGD của NĐT
7.445.544