img
img
img
img img

DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
37.458|5.334
Mã CK bảo lưu
4
Mã CK hủy đăng ký
2.218
Mã CK chuyển sàn
709
Thành viên đã thu hồi GCN
35
Số lượng TKGD của NĐT
6.357.494