img
img
img
img img

DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
32.127|4.844
Mã CK bảo lưu
3
Mã CK hủy đăng ký
1.631
Mã CK chuyển sàn
608
Thành viên đã thu hồi GCN
35
Số lượng TKGD của NĐT
2.915.532