img
img
img
img img

DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
36.806|5.272
Mã CK bảo lưu
4
Mã CK hủy đăng ký
2.174
Mã CK chuyển sàn
699
Thành viên đã thu hồi GCN
35
Số lượng TKGD của NĐT
5.694.813