DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
41.257|5.884
Mã CK bảo lưu
6
Mã CK hủy đăng ký
2.807
Mã CK chuyển sàn
773
Thành viên đã thu hồi GCN
36
Số lượng TKGD của NĐT
7.694.837