DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
41.471|5.892
Mã CK bảo lưu
6
Mã CK hủy đăng ký
2.872
Mã CK chuyển sàn
779
Thành viên đã thu hồi GCN
36
Số lượng TKGD của NĐT
7.805.840