img
img
img
img img

DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
33.383|4.940
Mã CK bảo lưu
3
Mã CK hủy đăng ký
1.740
Mã CK chuyển sàn
637
Thành viên đã thu hồi GCN
35
Số lượng TKGD của NĐT
3.254.169