DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
41.889|5.919
Mã CK bảo lưu
6
Mã CK hủy đăng ký
2.956
Mã CK chuyển sàn
781
Thành viên đã thu hồi GCN
36
Số lượng TKGD của NĐT
8.044.825