DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
39.900|5.747
Mã CK bảo lưu
4
Mã CK hủy đăng ký
2.575
Mã CK chuyển sàn
750
Thành viên đã thu hồi GCN
35
Số lượng TKGD của NĐT
7.650.301