img
img
img
img img

DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
38.244|5.476
Mã CK bảo lưu
4
Mã CK hủy đăng ký
2.331
Mã CK chuyển sàn
712
Thành viên đã thu hồi GCN
35
Số lượng TKGD của NĐT
6.797.876