img
img
img
img img

DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
32.550|4.892
Mã CK bảo lưu
3
Mã CK hủy đăng ký
1.686
Mã CK chuyển sàn
622
Thành viên đã thu hồi GCN
35
Số lượng TKGD của NĐT
3.029.407