VSD trở thành Thành viên chính thức của Hiệp hội các đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu (CCP12)

Cập nhật ngày 03/12/2021 - 18:41:41
Tháng 07 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31