KHA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 5%

Cập nhật ngày 17/10/2018 - 16:27:33
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 01 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6