KHA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 5%

Cập nhật ngày 17/10/2018 - 16:27:33
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 08 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4