KHA: Cổ tức đến hết năm 2019 với tỷ lệ 47% (1 cổ phiếu được nhận 4.700 đồng) và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Cập nhật ngày 09/09/2020 - 16:12:59
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 05 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5