ITD: Lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi hình thức chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ tiền mặt sang hình thức bằng cổ phần.

Cập nhật ngày 02/11/2021 - 14:50:42
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 01 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6