DRL: Chi trả cổ tức bằng tiền bao gồm chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2020 (17,80 %/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (2,20 %/cổ phiếu)

Cập nhật ngày 23/04/2021 - 09:06:45
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 04 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5