DRL: Chi trả cổ tức bằng tiền bao gồm chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2020 (17,80 %/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (2,20 %/cổ phiếu)

Cập nhật ngày 23/04/2021 - 09:06:45
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 03 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2