PIA: Thông báo cổ đông về quyền đề cử và ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thông báo cổ đông về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cập nhật ngày 09/02/2021 - 15:31:04
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 12 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31