VLC: Thay đổi lý do và mục đích chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày ĐKCC 22/01/2020

Cập nhật ngày 16/01/2020 - 16:25:34
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 01 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6