BAX: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (tỷ lệ 50%)

Cập nhật ngày 06/12/2019 - 17:01:25
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 02 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5