VIB: Thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IX (2023-2027)

Cập nhật ngày 21/03/2023 - 11:01:17
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 06 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2