EIB: Cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (“BKS”) của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank

Cập nhật ngày 03/02/2023 - 16:51:14
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 09 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1