STB: Gửi thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

Cập nhật ngày 07/01/2022 - 09:44:21
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 05 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5