EIB: Thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank.

Cập nhật ngày 12/11/2021 - 08:30:17
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 09 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1