TIX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền.

Cập nhật ngày 27/10/2021 - 08:37:39
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 01 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6