BMS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu 14% (Trong đó: Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 5% và tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 là 9%)

Cập nhật ngày 15/07/2021 - 16:46:29
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 09 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3