Trên báo Đầu tư Chứng khoán ngày 09/02/2021 có bài phỏng vấn ông Dương Văn Thanh - Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: "Tiền đề nâng hạng thị trường". Cụ thể như sau:

Cập nhật ngày 09/02/2021 - 14:19:00
Tin khác
Tháng 02 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28