Trên báo Tạp chí Kinh tế Việt Nam số Xuân Tân Sửu có bài phỏng vấn ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: "Vận hội mới cho năm 2021". Cụ thể như sau:

Cập nhật ngày 04/02/2021 - 11:20:37
Tin khác
Tháng 05 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6