imgBỏ phiếu điện tử

Bỏ phiếu điện tử là một hình thức đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử cũng được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) như các cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp. Trên cơ sở đó, VSDC đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống bỏ phiếu điện tử (V-Vote) với mong muốn cung cấp dịch vụ tiện ích cho các Tổ chức phát hành, công ty đại chúng và các cổ đông. Trước mắt, VSDC sẽ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ này cho các công ty đại chúng đang có chứng khoán đăng ký tại VSDC và các công ty quản lý quỹ đang ủy quyền cho VSD làm đại lý chuyển nhượng cho các Quỹ mở do các công ty thành lập.

Đối với các TCPH, sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSDC giúp tăng khả năng thành công của ĐHCĐ do số lượng cổ đông tham dự ĐHCĐ nhiều hơn, giúp công tác tổ chức ĐHCĐ của các TCPH được chu đáo hơn do TCPH có thể cập nhật liên tục số lượng cổ đông đã bỏ phiếu trước ngày diễn ra Đại hội để ước lượng được số cổ đông sẽ đến dự Đại hội, từ đó công tác tổ chức sẽ được chu đáo hơn. Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSDC, TCPH sẽ có được kết quả bỏ phiếu nhanh, chính xác và mang tính khách quan hơn do việc tổng hợp kết quả được một  tổ chức trung gian là VSDC thực hiện đồng thời giúp tiết kiệm giấy tờ, chi phí quản lý và gia tăng vị thế của TCPH, nhất là ở góc độ quản trị doanh nghiệp.

Đối với các cổ đông, dịch vụ bỏ phiếu điện tử giúp cho cổ đông thuận tiện hơn trong việc tham gia ĐHCĐ, có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình mà không bắt buộc phải đến tham gia trực tiếp, tiết kiệm chi phí đi lại, đặc biệt là đối với các cổ đông nhỏ lẻ và cổ đông ở xa địa điểm tổ chức đại hội. Các cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử ở bất kỳ nơi nào có mạng internet bằng việc sử dụng máy tính hoặc các thiết bị có thể truy cập, thời gian bỏ phiếu điện tử linh hoạt vì vậy cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu điện tử bất cứ thời điểm nào trong thời hạn bỏ phiếu. Hơn nữa, việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử đơn giản mà kết quả trung thực, được bảo mật cao.

      Quy trình,thủ tục và hồ sơ liên quan đến dịch vụ bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSDC ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 08 năm 2023 của Tổng Giám đốc VSDC.

Nhà đầu tư thực hiện bỏ phiếu điện tử tại đây
http://voting.vsd.vn

Tháng 05 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2