VSDC và KSEI chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
VSDC và KSEI chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác