Thống kê

STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
STT Mã ISIN Mã chứng khoán Tên tổ chức đăng ký
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Loại chứng khoán Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
STT Mã thành viên Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Ngày thu hồi Lý do
1 801 Công ty TNHH Manulife Việt Nam MVL Thành viên lưu ký 22/05/2008 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
2 405 Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A., chi nhánh TPHCM JPM Thành viên lưu ký 05/09/2008 Không tiến hành hoạt động sau 12 tháng kể từ ngày cấ Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký
3 031 Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh GAS Thành viên lưu ký 20/11/2009 Rút nghiệp vụ môi giới
4 609 Ngân hàng TMCP Liên Việt LVB Thành viên mở tài khoản trực tiếp 26/08/2011 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
5 025 Công ty cổ phần Chứng khoán Hà Nội HSSC Thành viên lưu ký 08/08/2012 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
6 608 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội HBVN Thành viên mở tài khoản trực tiếp 05/10/2012 Sáp nhập
7 063 Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Dương DDS Thành viên lưu ký 15/10/2012 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
8 100 Công ty TNHH Chứng khoán CIMB-Vinashin CVS Thành viên lưu ký 02/05/2013 Không tiến hành hoạt động sau 12 tháng kể từ ngày cấ Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký
9 060 Công ty cổ phần Chứng khoán Âu Việt AVSC Thành viên lưu ký 30/08/2013 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
10 004 CTCP Chứng khoán MB (Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 05/GPHĐKD ngày 11/05/2000) MBS Thành viên lưu ký 09/12/2013 Hợp nhất CTCK
Hiển thị: 1 - 10 / 36 bản ghi