Thống kê

STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
STT Mã ISIN Mã chứng khoán Tên tổ chức đăng ký
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 BAB VN000000BAB0 Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á UpCOM HNX 01/03/2021 BAB: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BAB từ thị trường đăng ký giao dịch tại HNX sang thị trường niêm yết tại HNX
2 HHP VN000000HHP2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng HNX HOSE 23/02/2021 HHP: Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HHP từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
3 ADG VN000000ADG5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group UpCOM HOSE 03/02/2021 ADG: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ADG từ thị trường đăng ký giao dịch tại HNX sang thị trường niêm yết tại HOSE
4 NHA VN000000NHA2 Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội HNX HOSE 15/01/2021 NHA: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NHA từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
5 MIG VN000000MIG9 Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội UpCOM HOSE 15/01/2021 MIG: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MIG từ thị trường đăng ký giao dịch UPCOM sang thị trường niêm yết HOSE
6 VIX VN000000VIX5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX HNX HOSE 31/12/2020 VIX: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VIX từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
7 VCG VN000000VCG3 Cổ phiếu Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam HNX HOSE 24/12/2020 VCG: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VCG từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
8 DTK VN000000 DTK7 Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP UpCOM HNX 21/12/2020 DTK: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DTK từ thị trường đăng ký giao dịch tại UPCOM sang thị trường niêm yết tại HNX
9 ACB VN000000ACB8 Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu HNX HOSE 04/12/2020 ACB: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ACB từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
10 HD6 VN000000HD69 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 20/11/2020 HD6: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HD6 từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Hiển thị: 1 - 10 / 607 bản ghi
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Loại chứng khoán Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
STT Mã thành viên Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Ngày thu hồi Lý do