STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/10/2023 TD2232111 VNTD22321119 TD2232111: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 16/10/2023 MTV VN000000MTV5 MTV: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 16/10/2023 PSH VN000000PSH9 PSH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 16/10/2023 SMA VN000000SMA1 SMA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 16/10/2023 VNL VN000000VNL0 VNL: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 16/10/2023 CC4 VN000000CC40 CC4: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 16/10/2023 PSH VN000000PSH9 PSH: Hủy ngày đăng ký cuối cùng Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 16/10/2023 CII121029 VNCII1210299 CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 21/07/2023 đến và không bao gồm ngày 21/10/2023) của trái phiếu CII121029 Trái phiếu HNX Chi nhánh
9 16/10/2023 TPQ12103 VN0TPQ121033 TPQ12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 21/04/2023 đến và không bao gồm ngày 21/10/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 16/10/2023 TIE VN000000TIE9 TIE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề