STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/01/2023 TD2050035 VNTD20500359 TD2050035: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 10/01/2023 TD2027008 VNTD20270086 TD2027008: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 10/01/2023 TD2151042 VNTD21510423 TD2151042: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 10/01/2023 TD2141038 VNTD21410384 TD2141038: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 10/01/2023 TD2136025 VNTD21360258 TD2136025: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 10/01/2023 TD2131012 VNTD21310121 TD2131012: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 10/01/2023 BVDB17265 VNBVDB172658 BVDB17265: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 10/01/2023 CTT VN000000CTT0 CTT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 10/01/2023 TNG VN000000TNG4 TNG: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 10/01/2023 GDT VN000000GDT5 GDT: Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề