STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/01/2023 TD2252132 VNTD22521320 TD2252132: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 09/01/2023 CMSN2207 VN0CMSN22077 CMSN2207: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 09/01/2023 CSTB2214 VN0CSTB22143 CSTB2214: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 09/01/2023 CNVL2207 VN0CNVL22073 CNVL2207: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 09/01/2023 CPNJ2204 VN0CPNJ22046 CPNJ2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 09/01/2023 CMWG2206 VN0CMWG22065 CMWG2206: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 09/01/2023 PNJ VN000000PNJ6 PNJ: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 09/01/2023 HDG121001 VNHDG1210012 HDG121001: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 19/07/2022 đến và không bao gồm ngày 19/01/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
9 09/01/2023 CMSN2207 VN0CMSN22077 CMSN2207: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 09/01/2023 CPNJ2204 VN0CPNJ22046 CPNJ2204: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề