STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/09/2022 MES VN000000MES3 MES: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 08/09/2022 SBS VN000000SBS6 SBS: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 08/09/2022 HLB VN000000HLB4 HLB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 08/09/2022 NAV VN000000NAV3 NAV: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 08/09/2022 NVT VN000000NVT3 NVT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 08/09/2022 SNC VN000000SNC5 SNC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề