STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề
1 TD2141038 VNTD21410384 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 3/2021 01/10/2021 01/10/2021 TD2141038: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung
2 TD2136029 VNTD21360290 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 132/2021 01/10/2021 01/10/2021 TD2136029: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung
3 IBC VN000000IBC1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings 01/10/2021 01/10/2021 IBC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
4 TD2131018 VNTD21310188 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 143/2021 01/10/2021 01/10/2021 TD2131018: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính phủ
5 NKG VN000000NKG3 Cổ phiếu CTCP Thép Nam Kim 01/10/2021 01/10/2021 NKG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
6 ADG VN000000ADG5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group 04/10/2021 04/10/2021 ADG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
7 SBT VN000000SBT4 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công –Biên Hòa 04/10/2021 04/10/2021 SBT: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
8 LPB VN000000LPB7 Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 04/10/2021 04/10/2021 LPB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
9 VCR VN000000VCR0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex 04/10/2021 04/10/2021 VCR: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
10 MVN VN000000MVN8 Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP 05/10/2021 05/10/2021 MVN: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
Hiển thị: 1 - 10 / 94 bản ghi