STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề
1 NLG VN000000NLG1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long 05/09/2022 05/09/2022 NLG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
2 PHS VN000000PHS9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng 05/09/2022 05/09/2022 PHS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
3 NAG VN000000NAG4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa 05/09/2022 05/09/2022 NAG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung
4 IDC VN000000IDC7 Cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP 05/09/2022 05/09/2022 IDC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung
5 APF VN000000APF1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi 05/09/2022 05/09/2022 APF: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
6 CEN VN000000CEN5 Cổ phiếu Công ty cổ phần CENCON Việt Nam 05/09/2022 05/09/2022 CEN: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
7 VKD VN000000VKD3 Cổ phiếu Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa 06/09/2022 06/09/2022 VKD: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
8 TIG VN000000TIG4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 06/09/2022 06/09/2022 TIG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung
9 LCG VN000000LCG4 Cổ phiếu Công ty cổ phần LIZEN 06/09/2022 06/09/2022 LCG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
10 PHS VN000000PHS9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng 06/09/2022 06/09/2022 PHS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
Hiển thị: 1 - 10 / 83 bản ghi