TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LÝ

Nội dung tìm kiếm
Số hiệu văn bản
Loại văn bản
Nơi ban hành

QUY CHẾ VSD

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
95/QĐ-VSD 23/03/2017 Quyết định vv ban hành Quy chế Thành viên bù trừ Quy chế của VSD QUY CHẾ VSD
97/QĐ-VSD 23/03/2017 Quyết định vv ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ Quy chế của VSD QUY CHẾ VSD
96/QĐ-VSD 23/03/2017 Quyết định vv ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh Quy chế của VSD QUY CHẾ VSD

VĂN BẢN KHÁC

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
số 01/VBHN/BTC 17/02/2017 Văn bản hợp nhất Nghị định số 145 và Nghị định số 108 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Loại văn bản khác Bộ tài chính
20/VBHN-BTC 05/08/2015 Văn bản hợp nhất Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP Loại văn bản khác Bộ tài chính
Quy chế ban hành kèm quyết định số 637/QĐ-UBCK 30/08/2011 Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán Loại văn bản khác Uỷ ban chứng khoán nhà nước