THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Tổng
Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức
31/08/2018 2.072.887 8.980 23.975 3.171 2.109.013
31/07/2018 2.054.773 8.900 23.633 3.143 2.090.449
30/06/2018 2.033.206 8.840 23.273 3.091 2.068.410
31/05/2018 2.017.531 8.773 22.820 3.044 2.052.168
30/04/2018 2.001.794 8.767 22.164 3.007 2.035.732
31/03/2018 1.978.883 8.669 21.430 2.982 2.011.964
28/02/2018 1.938.329 8.572 20.636 2.922 1.970.459
31/01/2018 1.918.957 8.534 20.248 2.887 1.950.626
Tổng 8 bản ghi