STT Số đăng ký TV Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Ngày thu hồi Lý do
1 096 Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam ISC Thành viên lưu ký 15/06/2018 Tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên lưu ký
2 015 Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB SHBS Thành viên lưu ký 18/05/2018 Tự nguyện
3 070 Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM VSM Thành viên lưu ký 14/03/2017 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
4 104 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh HTS Thành viên lưu ký 13/03/2017 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
5 034 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô CSC Thành viên lưu ký 17/02/2017 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
6 106 Công ty cổ phần Chứng khoán ASC ASC Thành viên lưu ký 30/11/2016 Tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên
7 066 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng GLS Thành viên lưu ký 12/09/2016 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
8 019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long KLS Thành viên lưu ký 17/06/2016 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
9 022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PHS Thành viên lưu ký 20/01/2016 Sáp nhập CTCP Chứng khoán Phú Hưng và CTCP Chứng khoán An Thành
10 074 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành ATSC Thành viên lưu ký 20/01/2016 N/A
11 080 Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital ECC Thành viên lưu ký 08/01/2016 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
12 043 Công ty Cổ phần Chứng khoán Delta DTSC Thành viên lưu ký 05/01/2016 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
13 054 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina VNSC Thành viên lưu ký 23/12/2015 Tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên
14 012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng HPS Thành viên lưu ký 23/11/2015 Hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu
15 084 Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu AAS Thành viên lưu ký 16/11/2015 Thu hồi do vi phạm quy định tại Quy chế thành viên VSD
16 027 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin TKSC Thành viên lưu ký 19/10/2015 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
17 095 Công ty Cổ phần Chứng khoán STSC STSC Thành viên lưu ký 28/08/2015 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
18 056 Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc VQS Thành viên lưu ký 27/11/2014 Thu hồi GCN theo quy định tại Quy chế thành viên
19 020 CTCP Chứng khoán Quốc tế VN (Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 20/UBCK-GPHĐKD ngày 15/11/2006) VIS Thành viên lưu ký 15/09/2014 Hợp nhất CTCK
20 071 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương OSC Thành viên lưu ký 15/09/2014 Hợp nhất CTCK
Tổng 33 thành viên
  • 1
  • 2
  • >