STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 NVL21603 VN0NVL216034 Trái phiếu NVLG09201702 Trái phiếu HOSE 11/09/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
2 NVL21602 VN0NVL216026 Trái phiếu NVLG092017 Trái phiếu HOSE 05/09/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
3 CP4A0402 VN0CP4A04023 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 04/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/09/2017 Trái phiếu đáo hạn
4 HCM_0707 VN00HCM07070 Trái phiếu đô thị Tp.Hồ Chí Minh đợt 7/2007 Trái phiếu HOSE 20/09/2017 Trái phiếu đáo hạn
5 VVF VN000000VVF5 Cổ phiếu Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 12/05/2017 Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
6 GT6 VN000000GT62 Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 - Công ty cổ phần Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 21/08/2017 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – Công ty cổ phần không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
7 BVBS14024 VNBVBS140245 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 18/08/2017 Trái phiếu đáo hạn
8 TD1417080 VNTD14170805 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 90/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 31/08/2017 Trái phiếu đáo hạn
9 HCM_0507 VN00HCM05074 Trái phiếu Đô thị TP.HCM đấu thầu đợt 05/2007 Trái phiếu HOSE 18/08/2017 Trái phiếu đáo hạn
10 NHN VN000000NHN5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội Cổ phiếu UpCOM 28/07/2017 Công ty cổ phần Phát triển đô thị Nam Hà Nội không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
11 BVBS14023 VNBVBS140237 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 21/07/2017 Trái phiếu đáo hạn
12 QH071722 VN0QH0717228 Trái phiếu Chính phủ Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 05/07/2017 Trái phiếu đáo hạn
13 TD1217040 VNTD12170401 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 54/2012 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/07/2017 Trái phiếu đáo hạn
14 TD1417079 VNTD14170797 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 75/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/07/2017 Trái phiếu đáo hạn
15 TD1217039 VNTD12170393 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 49/2012 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 30/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
16 VIC11501 VN0VIC115010 Trái phiếu VINGROUP 062015 Trái phiếu HOSE 01/06/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
17 VDB112076 VNVDB1120767 Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 09/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
18 VBS112061 VNVBS1120617 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 05/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
19 TD1217038 VNTD12170385 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 44/2012 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
20 TD1417078 VNTD14170789 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 69/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 30/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 971 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >