STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 TAD VN000000TAD8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường An Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 21/05/2018 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường An không còn đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng.
2 M26 VN000000M266 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Xây dựng 126 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 21/05/2018 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Xây dựng 126 không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
3 TNY VN000000TNY7 Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên Cổ phiếu UpCOM 17/05/2018 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
4 BVDB13135 VNBVDB131357 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 08/05/2018 Trái phiếu đáo hạn
5 BVBS15029 VNBVBS150293 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 25/05/2018 Trái phiếu đáo hạn
6 CP4A1003 VN0CP4A10038 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 10/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/05/2018 Trái phiếu đáo hạn
7 BVDB13136 VNBVDB131365 Trái phiếu Ngân hàng phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 17/05/2018 Trái phiếu đáo hạn
8 BVDB13137 VNBVDB131373 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 24/05/2018 Trái phiếu đáo hạn
9 NVL21604 VN0NVL216042 Trái phiếu NVLG042018 Trái phiếu HOSE 03/04/2018 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
10 MCS VN000000MCS7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thi Công cơ giới Xây lắp Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 12/04/2018 Công ty cổ phần Thi công Cơ giới Xây lắp không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
11 CP4A0903 VN0CP4A09030 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 09/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 27/04/2018 Trái phiếu đáo hạn
12 CP4A0703 VN0CP4A07034 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 07/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 16/04/2018 Trái phiếu đáo hạn
13 TD1318024 VNTD13180243 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 25/2013 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 13/04/2018 Trái phiếu đáo hạn
14 BVBS13102 VNBVBS131020 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/04/2018 Trái phiếu đáo hạn
15 BVBS13101 VNBVBS131012 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 04/04/2018 Trái phiếu đáo hạn
16 BCI VN000000BCI1 cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh Cổ phiếu HOSE 16/03/2018 Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
17 CXC VN000000CXC8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cầu Xây Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 15/03/2018 Công ty cổ phần Cầu Xây không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
18 BVDB13051 VNBVDB130516 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 02/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
19 CP4A0403 VN0CP4A04031 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 04/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 20/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
20 BVDB13053 VNBVDB130532 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 23/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 1049 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >