STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 DLX VN000000DLX7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Delex Việt Nam Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 17/11/2017 Công ty cổ phần Delex Việt Nam không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
2 TIC VN000000TIC3 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên Cổ phiếu HOSE 08/11/2017 Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai
3 BVBS12121 VNBVBS121211 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 16/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
4 CP4A0802 VN0CP4A08024 Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành đợt 08/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
5 HCMB12203 VNHCMB122030 Trái phiếu Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. HCM Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
6 HCM_1107 VN00HCM11072 Trái phiếu đô thị TP.Hồ Chí Minh (đấu thầu) đợt 11/2007 Trái phiếu HOSE 13/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
7 E1SSHN30 VN0E1SSHN304 Chứng chỉ quỹ Quỹ ETF SSIAM HNX30 Chứng chỉ quỹ HNX 11/10/2017 Thay đổi thông tin tổ chức phát hành và chuyển thành mã FUESSV50
8 BBL VN000000BBL7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 23/10/2017 Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
9 MSR11606 VN0MSR116069 Trái phiếu TNTI102018 Trái phiếu Đại chúng chưa niêm yết 19/10/2017 Hủy đăng ký tự nguyện theo đề nghị của tổ chức phát hành
10 BHS VN000000BHS9 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà Cổ phiếu HOSE 06/10/2017 Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do Công ty cổ phần Đường Biên Hòa hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
11 NBS VN000000NBS7 Cổ phiếu CTCP Bến xe Nghệ An Cổ phiếu UpCOM 09/10/2017 Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
12 CP4A0502 VN0CP4A05020 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 05/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 06/10/2017 Trái phiếu đáo hạn
13 MKT VN000000MKT8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt Minh Khai Cổ phiếu UpCOM 27/09/2017 Công ty cổ phần Dệt Minh Khai không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
14 NVL21603 VN0NVL216034 Trái phiếu NVLG09201702 Trái phiếu HOSE 11/09/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
15 NVL21602 VN0NVL216026 Trái phiếu NVLG092017 Trái phiếu HOSE 05/09/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
16 CP4A0402 VN0CP4A04023 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 04/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/09/2017 Trái phiếu đáo hạn
17 HCM_0707 VN00HCM07070 Trái phiếu đô thị Tp.Hồ Chí Minh đợt 7/2007 Trái phiếu HOSE 20/09/2017 Trái phiếu đáo hạn
18 VVF VN000000VVF5 Cổ phiếu Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 12/05/2017 Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
19 GT6 VN000000GT62 Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 - Công ty cổ phần Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 21/08/2017 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – Công ty cổ phần không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
20 BVBS14024 VNBVBS140245 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 18/08/2017 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 984 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >