STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 BCI VN000000BCI1 cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh Cổ phiếu HOSE 16/03/2018 Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
2 CXC VN000000CXC8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cầu Xây Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 15/03/2018 Công ty cổ phần Cầu Xây không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
3 BVDB13051 VNBVDB130516 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 02/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
4 CP4A0403 VN0CP4A04031 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 04/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 20/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
5 BVDB13053 VNBVDB130532 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 23/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
6 BVBS15025 VNBVBS150251 Trái phiếu Ngân hàng chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 02/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
7 BVBS15026 VNBVBS150269 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 09/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
8 BVBS15027 VNBVBS150277 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 16/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
9 NHG VN000000NHG9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 06/03/2018 Công ty cổ phần NHG không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
10 TD1318022 VNTD13180227 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 17/2013 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/03/2018 Trái phiếu đáo hạn
11 CTE VN000000CTE2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 28/02/2018 Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
12 SFT VN000000SFT5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Softech Cổ phiếu UpCOM 28/02/2018 Công ty cổ phần Softech không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
13 CP4A0203 VN0CP4A02035 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 02/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 23/02/2018 Trái phiếu đáo hạn
14 BVBS15023 VNBVBS150236 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 02/02/2018 Trái phiếu đáo hạn
15 BVBS15024 VNBVBS150244 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 09/02/2018 Trái phiếu đáo hạn
16 BVDB13050 VNBVDB130508 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 07/02/2018 Trái phiếu đáo hạn
17 D26 VN000000D265 Cổ phiếu CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 Cổ phiếu UpCOM 07/02/2018 Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 26 không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
18 BVDB15196 VNBVDB151967 Trái phiếu Ngân hàng phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 26/01/2018 Trái phiếu đáo hạn
19 BVBS15021 VNBVBS150210 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 19/01/2018 Trái phiếu đáo hạn
20 BVBS15022 VNBVBS150228 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 26/01/2018 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 1031 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >