STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 MSR11606 VN0MSR116069 Trái phiếu TNTI102018 HOSE Đại chúng chưa niêm yết 19/09/2017 MSR11606: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký trái phiếu MSR11606 từ thị trường HOSE sang thị trường DCCNY
2 DP1 VN000000DP10 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 08/09/2017 DP1: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DP1 từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
3 CCH VN000000CCH1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 29/08/2017 CCH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CCH từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
4 NTF VN000000NTF6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 24/08/2017 NTF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NTF từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
5 PPH VN000000PPH5 Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Phong Phú Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 22/08/2017 PPH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PPH từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
6 ATB VN000000ATB2 Cổ phiếu Công ty cổ phần An Thịnh Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 21/08/2017 ATB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ATB từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
7 SDH VN000000SDH5 Cổ phiếu CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà HNX UpCOM 12/09/2017 SDH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SDH từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
8 VND VN000000VND7 Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VnDirect HNX HOSE 16/08/2017 VND: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VND từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
9 VDP VN000000VDP2 Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA Đại chúng chưa niêm yết HOSE 14/08/2017 VDP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VDP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường HOSE
10 TVP VN000000TVP8 Cổ phiếu CTCP Dược phẩm TV.Pharm Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 14/08/2017 TVP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
11 DSG VN000000DSG7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 09/08/2017 DSG: Thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán DSG từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
12 CPI VN000000CPI1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 25/07/2017 CPI: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CPI từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
13 EIG VN000000EIG6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Elmich HOSE Đại chúng chưa niêm yết 25/07/2017 EIG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu EIG từ thị trường HOSE sang thị trường ĐCCNY
14 BGM VN000000BGM4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang HOSE UpCOM 14/08/2017 BGM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BGM từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
15 TVT VN000000TVT0 Cổ phiếu Tổng công ty Việt Thắng - CTCP Đại chúng chưa niêm yết HOSE 14/07/2017 TVT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVT từ thị trường ĐCCNY sang thị trường HOSE
16 VDS VN000000VDS6 Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng việt HNX HOSE 12/07/2017 VDS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VDS từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
17 HD6 VN000000HD69 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 06/07/2017 HD6: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HD6 từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
18 HBH VN000000HBH2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 05/07/2017 HBH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HBH từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
19 G20 VN000000G201 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home HNX UpCOM 25/07/2017 G20: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu G20 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
20 VSM VN000000VSM7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Container miền Trung UpCOM HNX 27/06/2017 VSM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VSM từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết tại HNX
Tổng 418 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >