STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 TNI VN000000TNI0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam Đại chúng chưa niêm yết HOSE 25/05/2017 TNI: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TNI từ thị trường ĐCCNY sang thị trường niêm yết tại HOSE
2 PYU VN000000PYU0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 12/05/2017 PYU: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán PYU từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
3 SDY VN000000SDY0 Cổ phiếu CTCP Xi măng Sông Đà Yaly HNX UpCOM 06/06/2017 SDY: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SDY từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
4 TTS VN000000TTS6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 11/05/2017 TTS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTS từ thị trường ĐCCNY sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom)
5 VFR VN000000VFR3 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu HNX UpCOM 06/06/2017 VFR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VFR từ thị trường HNX sang thị trường UpCOM
6 BHV VN000000BHV3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 10/05/2017 BHV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BHV từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
7 VBH VN000000VBH3 Cổ phiếu CTCP Điện tử Bình Hoà HNX UpCOM 30/05/2017 VBH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBH từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
8 HDO VN000000HDO4 Cổ phiếu CTCP Hưng Đạo Container HNX UpCOM 30/05/2017 HDO: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HDO từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
9 PVR VN000000PVR2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam HNX UpCOM 30/05/2017 PVR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PVR từ thị trường HNX sang thị trường UpCOM
10 MSI VN000000MSI4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime HNX Đại chúng chưa niêm yết 03/05/2017 MSI: Theo dõi số liệu đăng ký, lưu ký đối với chứng khoán MSI từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY
11 DHD VN000000DHD7 Cổ phiếu CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 03/05/2017 DHD: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán DHD từ thị trường ĐCCNY sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom
12 CYC VN000000CYC6 Cổ Phiếu CTCP Gạch Men Chang Yih HOSE UpCOM 15/05/2017 CYC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CYC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCOM
13 TTT VN000000TTT4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh Đại chúng chưa niêm yết HNX 20/04/2017 TTT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TTT từ thị trường ĐCCNY sang thị trường HNX
14 PLX VN000000PLX1 Cổ phiếu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Đại chúng chưa niêm yết HOSE 20/04/2017 PLX: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PLX từ thị trường đại chúng chưa niêm yết sang thị trường niêm yết tại HOSE
15 TEC VN000000TEC2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Traenco Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 19/04/2017 TEC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TEC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
16 VTJ VN000000VTJ1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba UpCOM HNX 20/04/2017 VTJ: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VTJ từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết HNX
17 ATB VN000000ATB2 Cổ phiếu Công ty cổ phần An Thịnh UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 17/04/2017 ATB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ATB từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
18 UPC VN000000UPC6 Cổ phiếu CTCP phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 14/04/2017 UPC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu UPC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
19 VNA VN000000VNA3 Cổ phiếu công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP HOSE UpCOM 25/04/2017 VNA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VNA từ thị trường HOSE sang thị trường UpCOM
20 EFI VN000000EFI8 Cổ phiếu CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục HNX UpCOM 19/04/2017 EFI: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu EFI từ thị trường HNX sang thị trường UpCOM
Tổng 390 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >