STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 BGM VN000000BGM4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang HOSE UpCOM 14/08/2017 BGM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BGM từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
2 TVT VN000000TVT0 Cổ phiếu Tổng công ty Việt Thắng - CTCP Đại chúng chưa niêm yết HOSE 14/07/2017 TVT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVT từ thị trường ĐCCNY sang thị trường HOSE
3 VDS VN000000VDS6 Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng việt HNX HOSE 12/07/2017 VDS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VDS từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
4 HD6 VN000000HD69 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 06/07/2017 HD6: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HD6 từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
5 HBH VN000000HBH2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 05/07/2017 HBH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HBH từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
6 G20 VN000000G201 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home HNX UpCOM 25/07/2017 G20: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu G20 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
7 VSM VN000000VSM7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Container miền Trung UpCOM HNX 27/06/2017 VSM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VSM từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết tại HNX
8 CTS VN000000CTS2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam HNX HOSE 19/06/2017 CTS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CTS từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
9 CH5 VN000000CH52 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 12/06/2017 CH5: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CH5 từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
10 LEC VN000000LEC9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản điện lực Miền Trung Đại chúng chưa niêm yết HOSE 12/06/2017 LEC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu LEC từ thị trường ĐCCNY sang thị trường niêm yết tại HOSE
11 FRM VN000000FRM2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 08/06/2017 FRM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FRM từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
12 NHV VN000000NHV8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nam Hà Việt Thái HNX UpCOM 07/06/2017 NHV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NHV từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
13 HTG VN000000HTG6 Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 07/06/2017 HTG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HTG từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
14 APF VN000000APF1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 07/06/2017 APF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu APF từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
15 HMS VN000000HMS6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 30/05/2017 HMS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HMS từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
16 TNI VN000000TNI0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam Đại chúng chưa niêm yết HOSE 25/05/2017 TNI: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TNI từ thị trường ĐCCNY sang thị trường niêm yết tại HOSE
17 PYU VN000000PYU0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 12/05/2017 PYU: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán PYU từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
18 SDY VN000000SDY0 Cổ phiếu CTCP Xi măng Sông Đà Yaly HNX UpCOM 06/06/2017 SDY: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SDY từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
19 TTS VN000000TTS6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 11/05/2017 TTS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTS từ thị trường ĐCCNY sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom)
20 VFR VN000000VFR3 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu HNX UpCOM 06/06/2017 VFR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VFR từ thị trường HNX sang thị trường UpCOM
Tổng 405 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >