STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 TAG VN000000TAG1 Cổ phiếu CTCP Thế giới số Trần Anh HNX UpCOM 19/09/2018 TAG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TAG từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
2 BDC VN000000BDC2 Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 12/09/2018 BDC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BDC từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
3 QNP VN000000QNP1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn HOSE Đại chúng chưa niêm yết 30/08/2018 QNP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu QNP từ thị trường HOSE sang thị trường ĐCCNY
4 BDC VN000000BDC2 Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 15/08/2018 BDC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BDC từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
5 ILC VN000000ILC0 Cổ phiếu CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 09/08/2018 ILC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán ILC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
6 PIV VN000000PIV1 Cổ phiếu Công ty cổ phần PIV HNX UpCOM 04/09/2018 PIV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PIV từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
7 TTB VN000000TTB2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ HNX HOSE 10/08/2018 TTB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TTB từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
8 VNY VN000000VNY3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 02/08/2018 VNY: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VNY từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
9 CDO VN000000CDO5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị HOSE UpCOM 07/08/2018 CDO: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CDO từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
10 SMB VN000000SMB9 Cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung UpCOM HOSE 30/07/2018 SMB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SMB từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
11 SCS VN000000SCS4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn UpCOM HOSE 30/07/2018 SCS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SCS từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
12 KSA VN000000KSA5 Cổ phiếu CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận HOSE UpCOM 03/08/2018 KSA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KSA từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
13 FRC VN000000FRC3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 25/07/2018 FRC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FRC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
14 B82 VN000000B822 Cổ phiếu Công ty cổ phần 482 HNX UpCOM 22/08/2018 B82: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu B82 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
15 SGN VN000000SGN6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn UpCOM HOSE 25/07/2018 SGN: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SGN từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
16 HIZ VN000000HIZ9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 19/07/2018 HIZ: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HIZ từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
17 VBB VN000000VBB6 Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 09/07/2018 VBB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBB từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
18 VEA VN000000VEA2 Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 29/06/2018 VEA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VEA từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
19 CCM VN000000CCM1 Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ HNX UpCOM 03/07/2018 CCM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CCM từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
20 TVB VN000000TVB8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt UpCOM HOSE 28/06/2018 TVB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVB từ thị trường đăng ký giao dịch UPCoM sang thị trường niêm yết tại HOSE
Tổng 493 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >