STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 VBB VN000000VBB6 Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 09/07/2018 VBB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBB từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
2 VEA VN000000VEA2 Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 29/06/2018 VEA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VEA từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
3 CCM VN000000CCM1 Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ HNX UpCOM 03/07/2018 CCM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CCM từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
4 TVB VN000000TVB8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt UpCOM HOSE 28/06/2018 TVB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVB từ thị trường đăng ký giao dịch UPCoM sang thị trường niêm yết tại HOSE
5 VPI VN000000VPI1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest HNX HOSE 25/06/2018 VPI: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VPI từ thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
6 STT VN000000STT6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist HOSE UpCOM 10/07/2018 STT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu STT từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCOM
7 DP1 VN000000DP10 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 11/06/2018 DP1: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán DP1 từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
8 ABR VN000000ABR6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt HNX UpCOM 11/06/2018 ABR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ABR từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
9 BBT VN000000BBT0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 11/06/2018 BBT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BBT từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
10 DBD VN000000DBD0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) UpCOM HOSE 12/06/2018 DBD: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DBD từ thị trường đăng ký giao dịch UPCoM sang thị trường niêm yết tại HOSE
11 MFS VN000000MFS0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 07/06/2018 MFS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán MFS từ thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang thị trường Đại chúng chưa niêm yết
12 VTE VN000000VTE2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 04/06/2018 VTE: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VTE từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
13 TCB VN000000TCB8 Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Đại chúng chưa niêm yết HOSE 01/06/2018 TCB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TCB từ thị trường đại chúng chưa niêm yết sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
14 TV1 VN000000TV14 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 HOSE UpCOM 15/06/2018 TV1: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TV1 từ thị trường niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) sang thị trường đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM)
15 MLS VN000000MLS8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco HNX UpCOM 12/06/2018 MLS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MLS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UpCOM
16 DPG VN000000DPG3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đạt Phương UpCOM HOSE 21/05/2018 DPG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DPG từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết tại HOSE
17 BHT VN000000BHT7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC HNX UpCOM 05/06/2018 BHT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BHT từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UpCOM
18 L44 VN000000L441 Cổ phiếu CTCP LILAMA 45.4 HNX UpCOM 05/06/2018 L44: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu L44 từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
19 PXA VN000000PXA4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An HNX UpCOM 07/06/2018 PXA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PXA từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
20 KHL VN000000KHL5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long HNX UpCOM 05/06/2018 KHL: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KHL từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
Tổng 477 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >