STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 CTS VN000000CTS2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam HNX HOSE 19/06/2017 CTS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CTS từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
2 CH5 VN000000CH52 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 12/06/2017 CH5: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CH5 từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
3 LEC VN000000LEC9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản điện lực Miền Trung Đại chúng chưa niêm yết HOSE 12/06/2017 LEC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu LEC từ thị trường ĐCCNY sang thị trường niêm yết tại HOSE
4 FRM VN000000FRM2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 08/06/2017 FRM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FRM từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
5 NHV VN000000NHV8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nam Hà Việt Thái HNX UpCOM 07/06/2017 NHV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NHV từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
6 HTG VN000000HTG6 Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 07/06/2017 HTG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HTG từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
7 APF VN000000APF1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 07/06/2017 APF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu APF từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
8 HMS VN000000HMS6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 30/05/2017 HMS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HMS từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
9 TNI VN000000TNI0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam Đại chúng chưa niêm yết HOSE 25/05/2017 TNI: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TNI từ thị trường ĐCCNY sang thị trường niêm yết tại HOSE
10 PYU VN000000PYU0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 12/05/2017 PYU: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán PYU từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
11 SDY VN000000SDY0 Cổ phiếu CTCP Xi măng Sông Đà Yaly HNX UpCOM 06/06/2017 SDY: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SDY từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
12 TTS VN000000TTS6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 11/05/2017 TTS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTS từ thị trường ĐCCNY sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom)
13 VFR VN000000VFR3 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu HNX UpCOM 06/06/2017 VFR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VFR từ thị trường HNX sang thị trường UpCOM
14 BHV VN000000BHV3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 10/05/2017 BHV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BHV từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
15 VBH VN000000VBH3 Cổ phiếu CTCP Điện tử Bình Hoà HNX UpCOM 30/05/2017 VBH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBH từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
16 HDO VN000000HDO4 Cổ phiếu CTCP Hưng Đạo Container HNX UpCOM 30/05/2017 HDO: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HDO từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
17 PVR VN000000PVR2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam HNX UpCOM 30/05/2017 PVR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PVR từ thị trường HNX sang thị trường UpCOM
18 MSI VN000000MSI4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime HNX Đại chúng chưa niêm yết 03/05/2017 MSI: Theo dõi số liệu đăng ký, lưu ký đối với chứng khoán MSI từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY
19 DHD VN000000DHD7 Cổ phiếu CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 03/05/2017 DHD: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán DHD từ thị trường ĐCCNY sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom
20 CYC VN000000CYC6 Cổ Phiếu CTCP Gạch Men Chang Yih HOSE UpCOM 15/05/2017 CYC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CYC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCOM
Tổng 398 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >