STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 TV1 VN000000TV14 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 HOSE UpCOM 15/06/2018 TV1: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TV1 từ thị trường niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) sang thị trường đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM)
2 MLS VN000000MLS8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco HNX UpCOM 12/06/2018 MLS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MLS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UpCOM
3 DPG VN000000DPG3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đạt Phương UpCOM HOSE 21/05/2018 DPG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DPG từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết tại HOSE
4 BHT VN000000BHT7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC HNX UpCOM 05/06/2018 BHT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BHT từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UpCOM
5 L44 VN000000L441 Cổ phiếu CTCP LILAMA 45.4 HNX UpCOM 05/06/2018 L44: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu L44 từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
6 PXA VN000000PXA4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An HNX UpCOM 07/06/2018 PXA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PXA từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
7 KHL VN000000KHL5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long HNX UpCOM 05/06/2018 KHL: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KHL từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
8 PBT VN000000PBT0 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí HNX Đại chúng chưa niêm yết 04/05/2018 PBT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PBT từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY
9 SD7 VN000000SD74 Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 7 HNX UpCOM 29/05/2018 SD7: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SD7 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
10 TOW VN000000TOW9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 24/04/2018 TOW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TOW từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
11 SLD VN000000SLD7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sacom HOSE Đại chúng chưa niêm yết 23/04/2018 SLD: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SLD từ thị trường HSX sang thị trường ĐCCNY
12 MNB VN000000MNB0 Cổ phiếu Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 23/04/2018 MNB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MNB từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
13 HSM VN000000HSM6 Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội UpCOM UpCOM 18/04/2018 HSM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HSM từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
14 TPB VN000000TPB0 Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Đại chúng chưa niêm yết HOSE 13/04/2018 TPB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TPB từ thị trường đại chúng chưa niêm yết sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
15 KHA VN000000KHA8 Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội HOSE UpCOM 07/05/2018 KHA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCOM
16 SAP VN000000SAP4 Cổ phiếu CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM HNX UpCOM 02/05/2018 SAP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SAP từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
17 GID VN000000GID8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may Gia Định UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 02/04/2018 GID: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GID từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
18 TH1 VN000000TH12 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam HNX UpCOM 24/04/2018 TH1: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TH1 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
19 NAP VN000000NAP5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh UpCOM HNX 23/03/2018 NAP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NAP từ thị trường đăng ký giao dịch UPCOM sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
20 TEG VN000000TEG3 Cổ phiếu Công ty cổ phần TECGROUP HNX HOSE 06/03/2018 TEG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TEG từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
Tổng 464 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >