STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 BTW VN000000BTW6 Cổ phiếu CTCP Cấp nước Bến Thành UpCOM HNX 10/11/2017 BTW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BTW từ thị trường UPCOM sang thị trường HNX
2 NBW VN000000NBW9 Cổ phiếu CTCP Cấp nước Nhà Bè UpCOM HNX 13/11/2017 NBW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NBW từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết HNX
3 OTG VN000000OTG2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Otran Logistics HNX Đại chúng chưa niêm yết 27/10/2017 OTG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu OTG từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY
4 CTR VN000000CTR4 Cổ phiếu Công ty cổ phần công trình VIETTEL Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 26/10/2017 CTR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CTR từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
5 MPC VN000000MPC3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Đại chúng chưa niêm yết UpCOM N/A MPC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MPC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
6 SHC VN000000SHC7 Cổ phiếu CTCP Hàng Hải Sài Gòn Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 09/10/2017 SHC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SHC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
7 VMG VN000000VMG2 Cổ phiếu CTCP Thương mại và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 06/10/2017 VMG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VMG từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
8 CVT VN000000CVT6 Cổ phiếu CTCP CMC HNX HOSE 03/10/2017 CVT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CVT từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
9 HPI VN000000HPI0 Cổ phiếu CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 02/10/2017 HPI: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HPI từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường giao dịch UPCOM
10 BTH VN000000BTH7 Cổ phiếu CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 26/09/2017 BTH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BTH từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
11 MSR11606 VN0MSR116069 Trái phiếu TNTI102018 HOSE Đại chúng chưa niêm yết 19/09/2017 MSR11606: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký trái phiếu MSR11606 từ thị trường HOSE sang thị trường DCCNY
12 DP1 VN000000DP10 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 08/09/2017 DP1: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DP1 từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
13 CCH VN000000CCH1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 29/08/2017 CCH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CCH từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
14 NTF VN000000NTF6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 24/08/2017 NTF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NTF từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
15 PPH VN000000PPH5 Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Phong Phú Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 22/08/2017 PPH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PPH từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
16 ATB VN000000ATB2 Cổ phiếu Công ty cổ phần An Thịnh Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 21/08/2017 ATB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ATB từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
17 SDH VN000000SDH5 Cổ phiếu CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà HNX UpCOM 12/09/2017 SDH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SDH từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
18 VND VN000000VND7 Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VnDirect HNX HOSE 16/08/2017 VND: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VND từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
19 VDP VN000000VDP2 Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA Đại chúng chưa niêm yết HOSE 14/08/2017 VDP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VDP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường HOSE
20 TVP VN000000TVP8 Cổ phiếu CTCP Dược phẩm TV.Pharm Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 14/08/2017 TVP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
Tổng 428 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >