STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
1 ILA Công ty cổ phần TRT 20/09/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
2 CIA Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 05/09/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
3 DTD Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt 04/07/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DTD
4 HNI Công ty cổ phần May Hữu Nghị 22/06/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HNI
5 FHS Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA 19/06/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FHS
6 EME Công ty cổ phần Điện Cơ 08/05/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán EME
7 SST Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền 04/05/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán SST
8 NSH Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng 17/04/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NSH
9 HC3 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng 07/04/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HC3
10 CAS Công ty cổ phần Mía Đường Cần Thơ 28/03/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CAS
11 PME Công ty cổ phần Pymepharco 02/03/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PME
12 DRI Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk 18/01/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DRI
13 DP2 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 10/01/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DP2
14 CE1 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 30/12/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CE1
15 CEG Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp 28/12/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CEG
16 CAF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau 02/12/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
17 TPU Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú 25/11/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
18 VIF Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần 25/11/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
19 CCV Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam 10/11/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
20 MCM Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 07/11/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
Tổng 174 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >