STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
1 BMS Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 09/01/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán BMS
2 PHY Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 08/01/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PHY
3 DCG Công ty cổ phần Tổng Công ty may Đáp Cầu 25/12/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DCG
4 HDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HDB
5 PSY Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PSY
6 FRT Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT 13/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FRT
7 AST Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 02/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán AST
8 KHS Công ty cổ phần Kiên Hùng 19/10/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
9 HFT Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông 13/10/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HFT
10 VPP Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 10/10/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán VPP
11 ILA Công ty cổ phần TRT 20/09/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
12 CIA Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 05/09/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
13 DTD Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt 04/07/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DTD
14 HNI Công ty cổ phần May Hữu Nghị 22/06/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HNI
15 FHS Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA 19/06/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FHS
16 EME Công ty cổ phần Điện Cơ 08/05/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán EME
17 SST Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền 04/05/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán SST
18 NSH Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng 17/04/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NSH
19 HC3 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng 07/04/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HC3
20 CAS Công ty cổ phần Mía Đường Cần Thơ 28/03/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CAS
Tổng 184 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >