STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
1 NDG Công ty cổ phần May Nam Định 16/03/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NDG
2 TDT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 05/03/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán TDT
3 BMS Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 09/01/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán BMS
4 PHY Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 08/01/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PHY
5 DCG Công ty cổ phần Tổng Công ty may Đáp Cầu 25/12/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DCG
6 HDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HDB
7 PSY Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PSY
8 FRT Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT 13/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FRT
9 AST Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 02/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán AST
10 KHS Công ty cổ phần Kiên Hùng 19/10/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
11 HFT Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông 13/10/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HFT
12 VPP Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 10/10/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán VPP
13 ILA Công ty cổ phần TRT 20/09/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
14 CIA Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 05/09/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
15 DTD Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt 04/07/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DTD
16 HNI Công ty cổ phần May Hữu Nghị 22/06/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HNI
17 FHS Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA 19/06/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FHS
18 EME Công ty cổ phần Điện Cơ 08/05/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán EME
19 SST Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền 04/05/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán SST
20 NSH Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng 17/04/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NSH
Tổng 186 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >