STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
1 FRT Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT 13/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FRT
2 AST Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 02/11/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán AST
3 KHS Công ty cổ phần Kiên Hùng 19/10/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
4 HFT Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông 13/10/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HFT
5 VPP Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 10/10/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán VPP
6 ILA Công ty cổ phần TRT 20/09/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
7 CIA Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 05/09/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
8 DTD Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt 04/07/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DTD
9 HNI Công ty cổ phần May Hữu Nghị 22/06/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HNI
10 FHS Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA 19/06/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FHS
11 EME Công ty cổ phần Điện Cơ 08/05/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán EME
12 SST Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền 04/05/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán SST
13 NSH Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng 17/04/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NSH
14 HC3 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng 07/04/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HC3
15 CAS Công ty cổ phần Mía Đường Cần Thơ 28/03/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CAS
16 PME Công ty cổ phần Pymepharco 02/03/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PME
17 DRI Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk 18/01/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DRI
18 DP2 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 10/01/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DP2
19 CE1 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 30/12/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CE1
20 CEG Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp 28/12/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CEG
Tổng 179 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >