Quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đối với các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
File đính kèm: nd900001.PDF