Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/06/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành (bổ sung các tội về chứng khoán)

Download tại file đính kèm.

File đính kèm: luat-hs-sua-doi-2009.doc