Luật đấu thầu

Download tại file đính kèm.

File đính kèm: luat-dau-thau.doc