Loại chứng khoán
Sàn giao dịch
Nơi quản lý tại VSD
Trạng thái
Mã chứng khoán

STT Mã CK Mã Isin Tên TCPH Loại CK Sàn giao dịch Ủy quyền cho VSD CQSH Nơi quản lý
1 A32 VN000000A329 Công ty cổ phần 32 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 AAA VN000000AAA4 Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 AAM VN000000AAM9 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 AAV VN000000AAV0 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 ABC VN000000ABC8 Công ty cổ phần truyền thông VMG Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 ABI VN000000ABI5 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 ABR VN000000ABR6 Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 ABS VN000000ABS4 Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 ABT VN000000ABT2 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 AC4 VN000000AC42 Công ty cổ phần ACC - 244 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
11 ACB VN000000ACB8 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
12 ACC VN000000ACC6 Công ty cổ phần Bêtông Becamex Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
13 ACE VN000000ACE2 Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
14 ACL VN000000ACL7 Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
15 ACM VN000000ACM5 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
16 ACS VN000000ACS2 Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
17 ACV VN000000ACV6 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
18 ADC VN000000ADC4 Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
19 ADP VN000000ADP6 Công ty cổ phần Sơn Á Đông Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
20 ADS VN000000ADS0 Công ty cổ phần Damsan Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Tổng 2275 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >