ACL - Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang
Tên viết tắt
CuuLong Fish
Tên tiếng anh
Cuu Long An Giang Fish Joint Stock Company
Địa chỉ
90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại
(84-76) 3931 000
Fax
(84-76) 3932 446
Giấy chứng nhận ĐKKD
1600680398 do Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 17/04/2011 và thay đổi lần 5 ngày 21/04/2012
Vốn điều lệ
227,996,750,000 đồng
Vốn thực góp
227,996,750,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang
Mã chứng khoán
ACL
Mã Isin
VN000000ACL7
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK
số 69/2007/GCNCP-VSD-2 do TTLKCK Việt Nam cấp lần đầu ngày 21/08/2007, số 69/2007/GCNCP-VSD-3 cấp thay đổi lần 3 ngày 21/07/2016
Tổng số chứng khoán đăng ký
22,799,675 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
227,996,750,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền