KSC - Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà
Tên viết tắt
N/A
Tên tiếng anh
khanh hoa salt Joint Stock Company
Địa chỉ
Số 108 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại
(058) 3832778
Fax
(058) 3831065
Giấy chứng nhận ĐKKD
4200476869 ngày 22/01/2002 nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hoà
Vốn điều lệ
37,398,230,000 đồng
Vốn thực góp
37,398,230,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà
Mã chứng khoán
KSC
Mã Isin
VN000000KSC1
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
UpCOM
Giấy chứng nhận ĐKCK
số 105/2010/GCNCP-VSD do TTLKCK Việt Nam cấp ngày 27/04/2010
Tổng số chứng khoán đăng ký
3,739,823 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
37,398,230,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền