AAM - Công ty cổ phần Thủy sản Mekong

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Thủy sản Mekong
Tên viết tắt
N/A
Tên tiếng anh
MeKong Fisheries Joint Stock Company
Địa chỉ
Lô 24, KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Điện thoại
0292. 384 1560
Fax
0292. 384 1560
Giấy chứng nhận ĐKKD
số 1800448811 do Sở KH -ĐT Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 28/02/2002, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 14/05/2018
Vốn điều lệ
99,357,010,000 đồng
Vốn thực góp
99,357,010,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
Mã chứng khoán
AAM
Mã Isin
VN000000AAM9
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 036/2009/GCNCP-VSD-2 do TTLKCK Việt Nam cấp lần đầu ngày 03/07/2009, cấp thay đổi lần 3 ngày 13/09/2018
Tổng số chứng khoán đăng ký
9,935,701 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
99,357,010,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền