ACE - Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang
Tên viết tắt
ACECO
Tên tiếng anh
An Giang Centrifugal Concrete Joint Stock Company
Địa chỉ
Quốc lộ 91, khóm An Thới, Phường Mỹ thới, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại
(84-76) 393 1183
Fax
(84-76) 393 1187
Giấy chứng nhận ĐKKD
Số 1600669108 do Sở KHĐT tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01/09/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 30/05/2012
Vốn điều lệ
30,507,810,000 đồng
Vốn thực góp
30,507,810,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Bê tông Ly tâm An Giang
Mã chứng khoán
ACE
Mã Isin
VN000000ACE2
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
UpCOM
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 69/2009/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 15/10/2009, số 69/2009/GCNCP-VSD-2 cấp thay đổi lần 2 ngày 27/8/2015
Tổng số chứng khoán đăng ký
3,050,781 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
30,507,810,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền