ADP - Công ty cổ phần Sơn Á Đông

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Sơn Á Đông
Tên viết tắt
ADP
Tên tiếng anh
A Dong Paint Stock Company
Địa chỉ
1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp. HCM
Điện thoại
(84-8) 3855 2689
Fax
(84-8)3855 5092
Giấy chứng nhận ĐKKD
Số 0302066222 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/08/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11/09/2015
Vốn điều lệ
153,599,140,000 đồng
Vốn thực góp
153,599,140,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Á Đông
Mã chứng khoán
ADP
Mã Isin
VN000000ADP6
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
UpCOM
Giấy chứng nhận ĐKCK
số 08/2010/GCNCP-VSD do TTLKCK Việt Nam cấp lần đầu ngày 13/01/2010, số 08/2010/GCNCP-VSD-3 thay đổi lần 3 ngày 24/10/2016
Tổng số chứng khoán đăng ký
15,359,914 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
153,599,140,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền