VTF - Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng
Tên viết tắt
VTFEED
Tên tiếng anh
Viet Thang Feed Joint Stock Company
Địa chỉ
Lô 4II-1, II-2,II-3, Khu C mở rộng Khu CN Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại
067.3764159
Fax
067.3763488
Giấy chứng nhận ĐKKD
Số 1400437290 do Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 21/11/2002, thay đổi lần thứ 12 ngày 23/08/2016
Vốn điều lệ
1,045,319,350,000 đồng
Vốn thực góp
1,045,319,350,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng
Mã chứng khoán
VTF
Mã Isin
VN000000VTF9
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
Đại chúng chưa niêm yết
Ủy quyền cho VSD CQSH
Chưa ủy quyền
Giấy chứng nhận ĐKCK
số 153/2010/GCNCP-VSD do TTLKCK Việt Nam cấp lần đầu ngày 06/07/2010, số 153/2010/GCNCP-VSD-5 cấp thay đổi lần 5 ngày 06/10/2016
Tổng số chứng khoán đăng ký
104,531,935 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
1,045,319,350,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền