AAV - Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
Tên viết tắt
VTSRE.,HC
Tên tiếng anh
Viet Tien Son Real Estate Holding Company
Địa chỉ
Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại
03206 266066
Fax
03206 266373
Giấy chứng nhận ĐKKD
số 0800819038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/04/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 22/10/2018
Vốn điều lệ
143,749,960,000 đồng
Vốn thực góp
143,749,960,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
Mã chứng khoán
AAV
Mã Isin
VN000000AAV0
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
HNX
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 126 /2017/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 19/06/2017, Số: 126 /2017/GCNCP-VSD-1 cấp thay đổi lần 1 ngày 26/10/2018
Tổng số chứng khoán đăng ký
14,374,996 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
143,749,960,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền