AFC - Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Tên viết tắt
AFCB
Tên tiếng anh
Binh Duong Agriculture and Forestry Joint Stock Company
Địa chỉ
Khu phố 2, trị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại
0650.3674955
Fax
0650.3672986
Giấy chứng nhận ĐKKD
Số 3701815415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 15/12/2010, thay đổi lần thứ 04 ngày 03/08/2016
Vốn điều lệ
106,883,630,000 đồng
Vốn thực góp
106,883,630,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Mã chứng khoán
AFC
Mã Isin
VN000000AFC9
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
UpCOM
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 95/2017/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 11/05/2017
Tổng số chứng khoán đăng ký
10,688,363 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
106,883,630,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền