ACS - Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2
Tên viết tắt
A.C.S.C
Tên tiếng anh
Architects & Construction Service Corporation
Địa chỉ
36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
08. 38994461
Fax
08. 38990246
Giấy chứng nhận ĐKKD
Số 0300584155 (số cũ 4103002817) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2004, thay đổi lần thứ ba ngày 15/10/2015.
Vốn điều lệ
40,000,000,000 đồng
Vốn thực góp
40,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2
Mã chứng khoán
ACS
Mã Isin
VN000000ACS2
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
UpCOM
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 91/2017/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 05/05/2017
Tổng số chứng khoán đăng ký
4,000,000 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
40,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền