ADS - Công ty cổ phần Damsan

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Damsan
Tên viết tắt
N/A
Tên tiếng anh
Damsan Joint stock company
Địa chỉ
Lô 4A, đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại
03 6642 311
Fax
03 6642 312
Giấy chứng nhận ĐKKD
Số 1000389853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23/03/2017
Vốn điều lệ
255,178,010,000 đồng
Vốn thực góp
255,178,010,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan
Mã chứng khoán
ADS
Mã Isin
VN000000ADS0
Loại chứng khoán
cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 36/2016/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 25/04/2016, Số 36/2016/GCNCP-VSD-1 cấp thay đổi lần 2 ngày 08/01/2018
Tổng số chứng khoán đăng ký
25,517,801 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
255,178,010,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền