DGL - Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai
Tên viết tắt
N/A
Tên tiếng anh
Duc Giang - Lao Cai Chemicals Joint Stock Company
Địa chỉ
Cụm Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại
0202 247811
Fax
0202 247811
Giấy chứng nhận ĐKKD
số 5300299830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 15/04/2009, cấp thay đổi lần thứ tư ngày 24/06/2015.
Vốn điều lệ
997,854,630,000 đồng
Vốn thực góp
997,854,630,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai
Mã chứng khoán
DGL
Mã Isin
VN000000DGL2
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
HNX
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 79/2015/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 15/09/2015, Số 79/2015/GCNCP-VSD-1 cấp thay đổi lần 1 ngày 16/11/2017
Tổng số chứng khoán đăng ký
99,785,463 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
997,854,630,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền