HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Tên viết tắt
Vietnam Airlines
Tên tiếng anh
Vietnam Airlines Joint Stock Company
Địa chỉ
Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại
0243 8272 289
Fax
0243 8722 375
Giấy chứng nhận ĐKKD
số 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 08/07/2016
Vốn điều lệ
14,182,908,470,000 đồng
Vốn thực góp
14,182,908,470,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán
HVN
Mã Isin
VN000000HVN8
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
UpCOM
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 62/2015/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 30/07/2015, Số 62/2015/GCNCP-VSD-2 cấp thay đổi lần 2 ngày 24/01/2019
Tổng số chứng khoán đăng ký
1,418,290,847 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
14,182,908,470,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền